DVE PERCENTÁ Z DANE PRE O.Z. SLOVAK ULTRA TRAIL

V roku 2018 môžete nášmu občianskemu združeniu po prvý raz venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.02.2018 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane          (editovateľný PDF súbor) resp. needitovateľnú verziu. Uveďte vaše priezvisko a meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (v prípade, že táto suma je menšia ako 3,32 EUR, 2% poukázať nemôžete) a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite prosím vyhlásenie podpísať! 
 • Ak ste vykonávali v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete na základe tohoto darovať až 3%. Dobrovoľnícku prácu ste museli vykonávať najmenej 40 hodín za rok 2017. Nemuseli ste ich však odpracovať v prospech iba jednej organizácie, počet minimálne 40 hodín sa môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií alebo jednotlivcov. V prípade, že ste vykonávali dobrovoľnícku prácu pre občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, napíšte nám a potvrdenie Vám vystavíme.
 • Najneskôr do 02.05.2018 doručte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba:

 • Vyplňte jedno z daňových priznaní (v príslušnom tlačive daňového priznania je časť, kde subjekt uvedie mimovládnu organizáciu, ktorej chce venovať 2% z podielu zaplatenej dan:
 • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 1,5%, resp. 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať. (upozornenie: U právnickej osoby výška podielu je závislá od skutočnosti, či firma v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovala alebo nedarovala finančné prostriedky na verejnoprospešný účel - aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). 
 • Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31.03.2018. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

Údaje o nás - prijímateľovi 2 %:

 • Názov: Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42364582
 • DIČ: 2120064958
 • Sídlo: Nejedlého 41, Bratislava 841 02