Možnosti darovania

Ak sa rozhodnete podporiť činnosť nášho občianskeho združenia (ďalej len OZ) formou daru, postupujte prosím nasledovne:

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kontakty na naše občianske združenie sú uvedené TU.

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar,

člen OZ, ktorý bude dar preberať, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“ (verzia zmluvy pre finančný dar). Do Darovacej zmluvy sa uvedie výška finančného daru, pričom predmet plnenia (dar) bude použitý na činnosť organizácie (občianskeho združenia) v súlade s jej stanovami (resp. v súlade spôsobom a účelom použitia špecifikovaným v Darovacej zmluve). Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.

Ak sa rozhodnete darovať vecný dar,

člen OZ, ktorý bude dar preberať, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“ (verzia zmluvy pre vecný dar). Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, jeho obstarávacia cena a rok obstarania, pričom predmet plnenia (dar) bude použitý na činnosť organizácie (občianskeho združenia) v súlade s jej stanovami (resp. v súlade spôsobom a účelom použitia špecifikovaným v Darovacej zmluve). Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.

Predmetom vecného daru môže byť predmet (resp. predmety) s praktickou využiteľnosťou v občianskom združení, ktorého predmetom činnosti je organizácia a podpora športových a turistických aktivit na miestnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni so zameraním na horské ultramaratóny a diaľkové turistické pochody, ako aj menej náročné bežecké a turistické podujatia pre verejnosť, ďalej regionálny rozvoj a medzinárodná spolupráca v oblasti športu a turistiky. informačná, propagačná a konzultačná činnost' zameraná na zvýšenie popularity športových a turistických aktivít na Slovensku.

Naše OZ sa zaväzuje,

že darované prostriedky a predmety použije na účel, ktorý je menovaný v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru.

Vopred Vám ďakujeme !