Potvrdenie o zdravotnom stave

Združenie SLOVAK ULTRA TRAIL zavádza v roku 2017 nový prvok – potvrdenie o zdravotnom stave (ďalej iba PZS) ako podmienku účasti na niektorých podujatiach začlenených do združenia SLOVAK ULTRA TRAIL.

Organizátorom týchto podujatí záleží na tom, aby účastníci predovšetkým náročných horských ultramaratónov preverili svoj zdravotný stav absolvovaním lekárskej prehliadky. Prehliadka by mala odhaliť potenciálne chronické ťažkosti, ktoré by mohli predstavovať pre organizátora – no najmä pre účastníka – neprimerané riziko.

Tento element je novinkou na slovenskej ultratrailovej scéne, avšak je úplne bežný na ultrabežeckých podujatiach v okolitých krajinách Európy či vo svete.

Dokument PZS si môžete stiahnuť TU (link na PDF dokument). Tie podujatia začlenené do združenia SLOVAK ULTRA TRAIL, ktoré budú PZS vyžadovať, budú akceptovať len tento oficiálny formát dokumentu, žiadne iné potvrdenie nebude prijaté.

Spôsob preukázania PZS účastníkom určia jednotlivé podujatia individuálne. PZS je platné pre všetky podujatia SLOVAK ULTRA TRAIL, ktoré ho budú vyžadovať. Doba platnosti PZS je 1 kalendárny rok (t.j. PZS platí do konca roka, v ktorom bolo vydané a potvrdené lekárom).

Veríme, že naša snaha o zvyšovanie úrovne bezpečnosti podujatí SLOVAK ULTRA TRAIL je správnou cestou pre všetkých.