Potvrdenie pre dobrovoľníkov na účely poukázania 3% z dane

Milí priatelia, dobrovoľníci,
 
je tu opäť obdobie, kedy môžete rozhodnúť, ako bude použitá časť vašich daní.
 
Každý dobrovoľník, ktorý ako fyzická osoba odpracoval v kalendárnom roku aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môže darovať 3% svojich daní z príjmu neziskovej organizácii (namiesto obvyklých 2%). Dobrovoľník nemusí odpracovať 40 hodín výlučne iba v prospech jednej organizácie alebo jednotlivca - minimálny počet 40 hodín si môže "vyskladať" aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií alebo jednotlivcov.

Radi vystavíme dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v priebehu roku 2016 na podujatiach organizovaných o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL, doklad o vykonaní tejto dobrovoľníckej činnosti.
 

Prosím, kontaktujte nás na adrese dobrovolnici@slovakultratrail.sk. Za účelom vystavenia potvrdenia je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia a informáciu, na ktorých pretekoch v roku 2016 ste pracovali ako dobrovoľník. Uvítame tiež stručný popis vašej dobrovoľníckej činnosti na konkrétnych stanovištiach.
 
Aj touto cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali v minulom roku a tešíme sa na stretnutie s Vami v nadchádzajúcej sezóne.