Databáza dobrovoľníkov

Cieľom databázy dobrovoľníkov je umožniť organizátorom ultra trailov a diaľkových pochodov (podujatí začlenených do združenia SLOVAK ULTRA TRAIL) v prípade, že pre aktuálny ročník svojho podujatia potrebujú dobrovoľníkov, osloviť priamo tých ľudí, ktorí prejavili záujem pomáhať.

Ak máte záujem, aby Vaše meno a kontaktné údaje boli zaradené do Databázy dobrovoľníkov o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL, vyplňte a odošlite prosím tento formulár. Informácie budú automaticky zaradené do databázy, kde budú prístupné hlavným organizátorom členských podujatí o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL. V prípade, že organizátor podujatia bude chcieť osloviť dobrovoľníkov zaradených v databáze, urobí tak prostredníctvom e-mailu.

Aktuálny počet dobrovoľníkov v databáze: 219

Počas roku 2016 sa zapojilo do dobrovoľníckej činnosti 104 ľudí z Databázy dobrovoľníkov. Mnoho z nich nepomáhalo iba na jednom, ale na viacerých podujatiach. Celkovo sme tak u nich zaznamenali 235 dobrovoľníckych účastí na podujatiach Slovak Ultra Trail. To predstavuje viac ako 60-percentný vzostup aktivity oproti roku 2015.

Ďakujeme!