Slovenská Ultratrailová Liga je celoročná bodovacia súťaž pre účastníkov slovenských ultratrailov. Súťaž je organizovaná občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s organizátormi podujatí zaradených do ligy.

Základný princíp súťaže:

Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2017, pričom do celkového bodovania sa započíta 10 akcií s najvyšším bodovým ziskom.

Po ukončení ročníka budú najúspešnejší účastníci v kategóriách muži a ženy slávnostne vyhlásení a odmenení na koncoročnom stretnutí SLOVAK ULTRA TRAIL.

Kategórie:

Muži a Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z umiestnenia na podujatí a z bodov za obtiažnosť trasy (stĺpec "Obt." v tabuľke 2). Základný princíp je motivovať účastníkov k úspešnej účasti.

Parametre podujatí:

Minimálna dĺžka trasy podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy je 50 km. V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa 100× body za obtiažnosť trasy (stĺpec "Účasť" v tabuľke). V prípade úpravy trasy organizátorom podujatia (alebo na základe nepresných údajov pred podujatím) bude prehodnotený bodový zisk podujatia.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov. Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený počet bodov podľa stupňa obtiažnosti trasy.

Umiestnenie Body za umiestnenie Bonus za prvé tri miesta
1. 400 150
2. 280 75
3. 225 38
4. 192  
5. 169  
6. 152  
7. 138  
8. 127  
9. 117  
10. 109  
11. 102  
12. 96  
13. 90  
14. 85  
15. 80  
16. 76  
17. 72  
18. 68  
19. 65  
20. 62  
21. 59  
22. 56  
23. 53  
24. 50  
25. 48  
26. 46  
27. 43  
28. 41  
29. 39  
30. 37  
31. 35  
32. 33  
33. 32  
34. 30  
35. 28  
36. 27  
37. 25  
38. 24  
39. 22  
40. 21  
41. 19  
42. 18  
43. 17  
44. 15  
45. 14  
46. 13  
47. 12  
48. 10  
49. 9  
50. 8  

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "1. miesto" v tabuľke 2). Body za prvé tri miesta sa neprideľujú v prípade účasti menej ako 15 účastníkov na kategóriu (ak má podujatie viacero trás zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy, pravidlo sa uplatní v prípade účasti menej ako 15 účastníkov na trasu a kategóriu).

Hodnotenie žien: 

Ak majú konkrétne preteky vyhlásenú kategóriu ženy a zúčastní sa ich aspoň 15 pretekárok, prideľujú sa body za umiestnenie aj bonus za prvé tri miesta samostatne. Ak je iba "unisex" kategória, bodový zisk žien je v rámci celkového poradia. Ženy majú vlastnú výsledkovú tabuľku.

Pravidlá pre podujatia s kategóriou štafety alebo dvojčlenné družstvá:

U podujatí STEFANIK TRAIL, Rýchlik Zoška - Bratislava a Východniarska stovka je do Slovenskej Ultratrailovej Ligy je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie štafety).

Nízkotatranská stíhačka: V prípade zmiešaných dvojčlenných družstiev (tím muž - žena) sa vyhodnocuje poradie oddelene, t.j. muži v kategórii muži (umiestnenie podľa dosiahnutého času) a ženy v kategórii ženy (umiestnenie podľa dosiahnutého času).

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie účastníka sa mu odčíta stonásobok bodov za obtiažnosť trasy.

Vaše otázky týkajúce sa Slovenskej Ultratrailovej Ligy môžete adresovať na svk.ultratrail@gmail.com.