Slovenská Ultratrailová Liga je celoročná bodovacia súťaž pre účastníkov slovenských ultratrailov. Súťaž je organizovaná občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s organizátormi podujatí zaradených do ligy.

Základný princíp súťaže:

Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2016. Po ukončení ročníka budú najúspešnejší účastníci v kategóriách muži a ženy odmenení.

Kategórie:

Muži a Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z umiestnenia na podujatí a z bodov za obtiažnosť trasy (stĺpec "Obt." v tabuľke 2). Základný princíp je motivovať účastníkov k úspešnej účasti.

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa 100× body za obtiažnosť trasy (stĺpec "Účasť" v tabuľke).

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov. Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený počet bodov podľa stupňa obtiažnosti trasy.

Umiestnenie Body za umiestnenie Bonus za prvé tri miesta
1. 400 150
2. 280 75
3. 225 38
4. 192  
5. 169  
6. 152  
7. 138  
8. 127  
9. 117  
10. 109  
11. 102  
12. 96  
13. 90  
14. 85  
15. 80  
16. 76  
17. 72  
18. 68  
19. 65  
20. 62  
21. 59  
22. 56  
23. 53  
24. 50  
25. 48  
26. 46  
27. 43  
28. 41  
29. 39  
30. 37  
31. 35  
32. 33  
33. 32  
34. 30  
35. 28  
36. 27  
37. 25  
38. 24  
39. 22  
40. 21  
41. 19  
42. 18  
43. 17  
44. 15  
45. 14  
46. 13  
47. 12  
48. 10  
49. 9  
50. 8  

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "1. miesto" v tabuľke 2). Body za prv0 tri miesta sa nepideľujú v prípade účasti menej ako 10 účastníkov na kategóriu (v prípade viacerých trás v prípade menej ako 10 účastníkov na trasu a kategóriu).

Hodnotenie žien: 

Ak majú konkrétne preteky vyhlásenú kategóriu ženy a zúčastní sa ich aspoň 10 pretekárok, prideľujú sa body za umiestnenie aj bonus za prvé tri miesta samostatne. Ak je iba "unisex" kategória, bodový zisk žien je v rámci celkového poradia. Ženy majú vlastnú výsledkovú tabuľku.

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie účastníka sa mu odčíta stonásobok bodov za obtiažnosť trasy.

Vaše otázky týkajúce sa Slovenskej Ultratrailovej Ligy môžete adresovať na svk.ultratrail@gmail.com.