Ponitrianska stovka spustí registráciu vo februári

Ponitrianska stovka spustí prihlasovanie dňa 4.2.2017. Pre tento ročník Ponitrianskej stovky je kapacitu štartovných miest navýšená na 450, z toho 50 miest je rezervovaných pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Naši mediálni partneri: