SUT Liga (hlavná súťaž)

Základný princíp súťaže:

Základným princípom súťaže je motivovať účastníkov k úspešnej účasti s čo najlepším výkonom (umiestnením). Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020, pričom do celkového bodovania sa započíta 8 akcií s najvyšším bodovým ziskom.

Podujatia zaradené do súťaže:

Z dôvodov súvisiacich s koronavírusom bola žiaľ časť pretekov Slovenskej Ultratrailovej Ligy (text označený červenou farbou) v roku 2020 zrušená. Zdôvodnenie zrušenia Východniarskej stovky nájdete TU. Zoznam pretekov uvedený nižšie je zo začiatku roka pred zrušením akcii.
 
Do súťaže je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety). Do tejto súťaže patria v roku 2020 nasledovné podujatia:
 
Názov podujatia Parametre trasy Dátum Body za účasť Body za 1. miesto
Kysucká stovka 113 km / +4700 m 06.03. 500 1450
Strážovská 50 50 km / +2500 m ZRUŠENÉ 300 1250
Severný živloplaz 77 km / +3100 m ZRUŠENÉ 300 1250
Hriňovská stovka 114 km / +4800 m ZRUŠENÉ 500 1450
Malofatranská stovka 112 km / +7510 m 04.07. 500 1450
Malofatranská 50 55 km / +3860 m 04.07. 300  
Nízkotatranská stíhačka 103 km / +5740 m 18.07. 500 1450
NTS49 49 km / +2820 m 18.07. 300  
Ultra Fatra 55 km / +3700 m 25.07. 300 1250
Východniarska stovka 130 km / +6500 m ZRUŠENÉ 500 1450
100 MKMK  (trasa A)  210 km / +7800 m 14.08. 600 1550
100 MKMK (trasa B) 173 km / +6300 m 14.08. 600  
100 MKMK (trasa C) 145 km / +5000 m 14.08. 500  
Ultrapobehaňä 56 56 km / +2600 m 29.08. 300 1250
Ponitrianska stovka 106 km / +3900 m 12.09. 400 1350
Lazová stovka 118 km / +3800 m 26.09. 500 1450
Javornícka stovka 106 km / +4030 m ZRUŠENÉ 400 1350
Malokarpatská Vertikála 56 km / +2860 m 17.10. 300 1250

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z bodov za účasť na podujatí a z bodov za umiestnenie na podujatí. Body v dvoch kategóriách (Muži a Ženy) sa udeľujú z každého podujatia Slovenskej Ultratrailovej Ligy.

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa body za účasť na podujatí (stĺpec "Body za účasť" v tabuľke). V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov. Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený príslušný počet bodov: TABUĽKA BODOVANIA ZA UMIESTNENIE

Ak má dané podujatie viacero trás zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy, body za umiestnenie na kratšej trase sú prideľované za posledným účastníkom dlhšej trasy.

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "Body za 1. miesto"). V prípade, že dané podujatie ma viacero tras, sú body za prvé tri miesta pridelené len za účasť na najdlhšej trase.
 

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

Spoločný príchod účastníkov do cieľa zaznamenáva organizátor podujatie resp. ním poverené osoby v cieli podujatia.

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta počet bodov zodpovedajúci hodnote uvedenej v tabuľke v stĺpci "Body za účasť" pre akciu, počas ktorej k diskvalifikácii došlo. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Tabuľka ligy a jej aktualizácia:

Poradie v tomto výkonnostnom rebríčku je aktualizované na základe počtu získaných bodov po každom kole (podujatí) ligy. Aktuálne informácie z ligy a link pre tabuľku s priebežnými výsledkami Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020 nájdete v  sekcii 6. ročník (2020).