Rebríček podľa účasti

Treťou súťažou v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 je súťaž s bodovaním do samostatného rebríčka na základe úspešne absolvovaných podujatí zaradených do tejto súťaže s prihliadnutím na ich obtiažnosť (pozri pravidlá pre túto súťaž).

Podujatia zaradené do súťaže:

Do súťaže je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety). Do tejto súťaže patria v roku 2023 nasledovné podujatia:

Názov podujatia Parametre trasy Dátum Body za účasť
Ľudova 50 51 km / +2600 m 28.01. 30
Letecká stovka 105 km / +3300 m 11.03. 40
ALS BEH Kozí kameň 45 km / +1800 m 25.03. 20
Strážovská 50 50 km / +2500 m 13.05. 30
U ltramagura 71 71 km / +2850 m 03.06. 30
Ultrapobehaňä 43 43 km / +1650 m 03.06. 20
Strečnianska mašľa 50 km / +2968 m 17.06. 30
Malofatranská stovka 107 km / +6580 m 01.07. 50
MF50 56 km / +3910 m 01.07. 30
Nízkotatranská stíhačka 98,5 km / 5740 m 15.07. 40
Ultra Fatra 55 km / +3700 m 29.07. 30
Východniarska stovka 107 km / +5320 m 05.08. 50
Východniarska 50 59 km / +2610 m 05.08. 30
Rusínska 100 111 km / +4284 m 26.08. 40
Rusínska 66 73 km / +2596 m 26.08. 30
Hriňovská stovka 114 km / +4800 m 09.09. 50
Big Bear's Ultra BBU 100+ 118 km / +6300 m 24.09. 50
Big Bear's Ultra BBU 60+ 62 km / +3500 m 24.09. 30
Javornícka stovka 106 km / +4030 m 08.10. 40

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovanie:

Body za účasť pre jednotlivé podujatia sú určené na základe metódy (km-effort) a tabuľky zverejnenej na webstránke ITRA (10-násobok ITRA bodov). V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Poradie sa určuje podľa bodového zisku, ktorý vznikne sčítaním bodov za obtiažnosť (stĺpec Obtiažnosť) z úspešne dokončených podujatí zaradených do súťaže.

V prípade rovnakého bodového zisku pri rôznym počte absolvovaných podujatí rozhoduje o poradí v rebríčku väčší počet absolvovaných podujatí.

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta počet bodov zodpovedajúci bodom za obtiažnosť z akcie, počas ktorej k diskvalifikácii došlo. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Tabuľka ligy a jej aktualizácia:

Poradie v tomto výkonnostnom rebríčku je aktualizované na základe počtu získaných bodov po každom kole (podujatí) ligy. Aktuálne informácie z ligy a link pre tabuľku s priebežnými výsledkami Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 nájdete v  sekcii 9. ročník (2023).

 

ZRUŠENÉ

 

Naši mediálni partneri v Poľsku a Českej republike: