Rebríček podľa účasti

Treťou súťažou v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2021 je súťaž s bodovaním do samostatného rebríčka na základe úspešne absolvovaných podujatí zaradených do tejto súťaže s prihliadnutím na ich obtiažnosť (pozri pravidlá pre túto súťaž).

Podujatia zaradené do súťaže:

Do súťaže je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety). Do tejto súťaže patria v roku 2021 nasledovné podujatia:

Podujatie Malofatranská stovka a MF 50 sa v roku 2021 nebude konať ani vo virtuálnej verzii. Nízkotatranská stíhačka sa konala iba s kratšou trasou NTS49. Javornícka stovka sa bude konať v skrátenej verzii (Javornícka 50).

Názov podujatia Parametre trasy Dátum Body za účasť
Kysucká stovka VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 1
Strážovská 50 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 1
 Severný živloplaz VIRTUAL 77 km / +3100 m VIRTUAL 1
Hriňovská stovka 114 km / +4800 m 19.06. 50
NTS49 49 km / +2820 m 17.07. 30
Ultra Fatra 55 km / +3700 m 31.07. 30
Východniarska stovka VIRTUAL 130 km / +6500 m VIRTUAL 1
100 MKMK (trasa A) 222 km / +7770 m 20.08. 60
100 MKMK (trasa B) 169 km / +6200 m 20.08. 60
100 MKMK (trasa C) 140 km / +5200 m 20.08. 50
Ultrapobehaňä 56 (VIRTUAL) 56 km / +2600 m VIRTUAL 1
Ponitrianska stovka 106 km / +3900 m 11.09. 40
Javornícka 50 57 km / +2450 m 09.10. 30
Malokarpatská Vertikála 56 km / +2860 m 16.10. 30
Lazová stovka 114 km / +3650 m 30.10. 40

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovanie:

Body za účasť pre jednotlivé podujatia sú určené na základe metódy (km-effort) a tabuľky zverejnenej na webstránke ITRA (10-násobok ITRA bodov). V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

V prípade, že poduajtie sa koná virtuálnou formou, účastníci získavajú symbolicky 1 bod.

Poradie sa určuje podľa bodového zisku, ktorý vznikne sčítaním bodov za obtiažnosť (stĺpec Obtiažnosť) z úspešne dokončených podujatí zaradených do súťaže.

V prípade rovnakého bodového zisku pri rôznym počte absolvovaných podujatí rozhoduje o poradí v rebríčku väčší počet absolvovaných podujatí.

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2021 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2021 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta počet bodov zodpovedajúci bodom za obtiažnosť z akcie, počas ktorej k diskvalifikácii došlo. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Tabuľka ligy a jej aktualizácia:

Poradie v tomto výkonnostnom rebríčku je aktualizované na základe počtu získaných bodov po každom kole (podujatí) ligy. Aktuálne informácie z ligy a link pre tabuľku s priebežnými výsledkami Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2021 nájdete v  sekcii 7. ročník (2021).

 

Naši mediálni partneri v Poľsku a Českej republike: