Malá SUT Liga

Základný princíp súťaže:

Základným princípom súťaže je motivovať účastníkov k úspešnej účasti s čo najlepším výkonom (umiestnením). Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do tejto súťaže, pričom do celkového bodovania sa započíta 8 akcií s najvyšším bodovým ziskom.

Podujatia zaradené do súťaže:

Do súťaže je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety). Do tejto súťaže patria v roku 2023 nasledovné podujatia:

Názov podujatia Parametre trasy Dátum Body za účasť Body za 1. miesto
Ľudova 50 51 km / +2600 m 28.01. 300 1050
ALS BEH Kozí kameň 45 km / +1800 m 25.03. 200 950
Strážovská 50 50 km / +2500 m 13.05. 300 1050
Ultramagura 71 71 km / +2850 m 03.06. 300 1050
Ultrapobehaňä 43 43 km / +1650 m 03.06. 200 800
Strečnianska mašľa 50 km / +2968 m 17.06. 300 1050
MF50 56 km / +3910 m 01.07. 300B 1050
Ultra Fatra 55 km / +3700 m 29.07. 300 1050
Východniarska 50 59 km / +2610 m 05.08. 300 1050
Rusínska 66 73 km / +2596 m 26.08. 300 1050
BBU 60+ 62 km / +3500 m 23.09. 300 1050

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z bodov za účasť na podujatí a z bodov za umiestnenie na podujatí. Body v dvoch kategóriách (Muži a Ženy) sa udeľujú z každého podujatia Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023.

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa body za účasť na podujatí (stĺpec "Body za účasť" v tabuľke). V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov. Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený príslušný počet bodov: TABUĽKA BODOVANIA ZA UMIESTNENIE

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "Body za 1. miesto").

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

Spoločný príchod účastníkov do cieľa zaznamenáva organizátor podujatie resp. ním poverené osoby v cieli podujatia.

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta počet bodov zodpovedajúci hodnote uvedenej v tabuľke v stĺpci "Body za účasť" pre akciu, počas ktorej k diskvalifikácii došlo. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Tabuľka ligy a jej aktualizácia:

Poradie v tomto výkonnostnom rebríčku je aktualizované na základe počtu získaných bodov po každom kole (podujatí) ligy. Aktuálne informácie z ligy a link pre tabuľku s priebežnými výsledkami Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2023 nájdete v  sekcii 9. ročník (2023).

 

Naši mediálni partneri: