2% PRE SLOVAK ULTRA TRAIL

V roku 2023 je možné nášmu občianskemu združeniu SLOVAK ULTRA TRAIL venovať 2% (3%) z odvedenej dane a touto cestou nás podporiť v našej činnosti - najmä pri organizovaní horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, pri ďalšom zlepšovaní ich technického a zdravotného zabezpečenia, ale aj pri ich propagácii v rámci Slovenska a takisto aj zviditeľnení v zahraničí. Za Vašu podporu pre občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL na našej ceste, ktorou spoločne ideme už desiaty rok, Vám veľmi pekne ďakujeme!

Údaje o nás - prijímateľovi 2% (3%):

 • Názov (obchodné meno): SLOVAK ULTRA TRAIL
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42364582
 • DIČ: 2120064958
 • Sídlo: Nejedlého 41, Bratislava 841 02

Ak ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (link je na poslednú dostupnú verziu na webe Finančnej správy) 
 • Uveďte prosím vaše priezvisko a meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (v prípade, že táto suma je menšia ako 3,32 EUR, 2% poukázať nemôžete) a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite prosím vyhlásenie podpísať! 
 • V tlačive Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sa za II. oddielom tlačiva nachádza možnosť vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. Budeme radi, ak nám dáte, vedieť, že ste nám v roku 2023 pomohli v našej činnosti.
 • Ak ste vykonávali v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť, môžete na základe tohoto darovať až 3%. Dobrovoľnícku prácu ste museli vykonávať najmenej 40 hodín za rok 2022. Nemuseli ste ich však odpracovať v prospech iba jednej organizácie, počet minimálne 40 hodín sa môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií alebo jednotlivcov. V prípade, že ste vykonávali dobrovoľnícku prácu pre občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, napíšte nám a potvrdenie Vám radi vystavíme. Viac informácii o tom, ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane nájdete TU.
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Vyhlásenie možno podať do 30. apríla 2023.
Ak si daňové priznanie podávate sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba:
 • Vyplňte jedno z daňových priznaní (v príslušnom tlačive daňového priznania je časť, kde subjekt uvedie mimovládnu organizáciu, ktorej chce venovať 2% z podielu zaplatenej dane:
 • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII oddielu v tlačive DPFO. Uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu v tlačive DPFO. Uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť príslušnej časti v tlačive DPPO, uveďte sumu 1,5%, resp. 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o prijímateľovi a nezabudnite sa podpísať. 
 • Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31.03.2023 (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania).
Foto: 
V roku 2018 bude možné nášmu občianskemu združeniu venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Viac tu: https://www.slovakultratrail.sk/a2-pre-slovak-ultra-trail/
V roku 2018 bude možné nášmu občianskemu združeniu venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Viac tu: https://www.slovakultratrail.sk/a2-pre-slovak-ultra-trail/

Naši mediálni partneri: