2% PRE SLOVAK ULTRA TRAIL

Video: Adam Lisý

V roku 2018 bude možné nášmu občianskemu združeniu venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Údaje o nás - prijímateľovi 2 %:

 • Názov (obchodné meno): SLOVAK ULTRA TRAIL
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42364582
 • DIČ: 2120064958
 • Sídlo: Nejedlého 41, Bratislava 841 02

Ak ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.02.2018 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľná verzia tlačiva). Uveďte vaše priezvisko a meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (v prípade, že táto suma je menšia ako 3,32 EUR, 2% poukázať nemôžete) a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite prosím vyhlásenie podpísať! 
 • V tlačive Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sa za II. oddielom tlačiva nachádza možnosť vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. Budeme radi, ak nám dáte, vedieť, že ste nám v roku 2018 pomohli v našej činnosti.
 • Ak ste vykonávali v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete na základe tohoto darovať až 3%. Dobrovoľnícku prácu ste museli vykonávať najmenej 40 hodín za rok 2017. Nemuseli ste ich však odpracovať v prospech iba jednej organizácie, počet minimálne 40 hodín sa môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií alebo jednotlivcov. V prípade, že ste vykonávali dobrovoľnícku prácu pre občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, napíšte nám a potvrdenie Vám radi vystavíme. Viac informácii o tom, ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane nájdete TU.
 • Najneskôr do 30.04.2018 vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si daňové priznanie podávate sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba:

 • Vyplňte jedno z daňových priznaní (v príslušnom tlačive daňového priznania je časť, kde subjekt uvedie mimovládnu organizáciu, ktorej chce venovať 2% z podielu zaplatenej dane:
 • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.
 • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 1,5%, resp. 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať. (upozornenie: U právnickej osoby výška podielu je závislá od skutočnosti, či firma v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovala alebo nedarovala finančné prostriedky na verejnoprospešný účel - aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.
 • Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31.03.2018. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

Tlačivá na poukázanie 2 percent z dane

Informácie o všetkých časových lehotách pre rok 2018

V roku 2018 bude možné nášmu občianskemu združeniu venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Viac tu: https://www.slovakultratrail.sk/a2-pre-slovak-ultra-trail/
V roku 2018 bude možné nášmu občianskemu združeniu venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby). Všetky získané finančné prostriedky použijeme výhradne na činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - t.j. najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Viac tu: https://www.slovakultratrail.sk/a2-pre-slovak-ultra-trail/