NÁRODNÝ REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE

Členovia o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL sa snažia propagovať darcovstvo kostnej drene a podporovať nábor do Národného registra darcov kostnej drene a takýmto spôsobom pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V tejto snahe pokračujeme na našom webe, stránkach našich pretekov a predovšetkým na samotných podujatiach aj v roku 2023.

Prečo by ste sa mali stať darcom kostnej drene? V dnešnej dobe žiaľ stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek.

Rozhovor s darkyňou kostnej drene

Rozhovor s príjemcom kostnej drene

Nádejou pre týchto ľudí sú práve dobrovoľní darcovia, ktorí sú registrovaní v Národnom registri darcov kostnej drene. Do registra sa môže zapísať každý zdravý človek vo veku 18-45 rokov, čiže presne väčšina z vás, ktorá sa zúčastňuje našich diaľkových podujatí.

Na webstránke Národného registra a v zdieľanom letáku sa dozviete viac, ako sa môžete pre niekoho stať ULTRA hrdinom. Informačné materiály a formuláre nájdete v cieli našich pretekov v Uhrovci (stolík pri banneri Národného registra). Podporiť túto snahu môžete aj zdieľaním nášho príspevku.

Národný register darcov kostnej drene vznikol na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave v roku 1995. Je členom medzinárodnej organizácie darcov kostnej drene - World Marrow Donor Association (WMDA). Register zabezpečuje vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť darcu medzi takmer 40 miliónmi dobrovoľníkov a zabezpečiť dovoz transplantátu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pre tento krok!

Kontaktné informácie pre darcov

Facebook stránka Národného registra darcov kostnej drene

Naši mediálni partneri: