Vaše príspevky

Chcete prispieť k tvorbe obsahu týchto webových stránok?

Každý z Vás má možnosť podeliť sa so svojimi zážitkami z pretekov či pochodov vo forme reportáží (vrátane fotiek či videí). V sekcii Reportáže zverejňujeme tie, ktoré sa týkajú domácich akcii. Tým zahraničným je venovaná sekcia Okienko von.

Ak ste organizátorom existujúceho alebo pripravovaného podujatia, môžete nám o ňom porozprávať v rozhovore, či poskytnúť svoje postrehy a zaujímavé informácie prostredníctvom článku. Privítame tiež informácie o existujúcich, ale aj pripravovaných podujatiach, ktoré nám pomôžu doplniť termínovku a profily akcii v nej.

Ak máte záujem akoukoľvek formou obohatiť obsah www.slovakultratrail.sk, napíšte nám e-mail na adresu info@slovakultratrail.sk.

Ďakujeme.

Na našu webovú stránku svojimi reportážami a článkami prispeli:

Naši mediálni partneri: