Slovenská Ultratrailová Liga je celoročná bodovacia súťaž pre účastníkov slovenských ultratrailov. Súťaž je organizovaná občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s organizátormi podujatí zaradených do ligy.

Súťaž v roku 2020 zavíta do Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd, Javorníkov, Oravskej Magury, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Nízkych Tatier a Starohorských vrchov, Strážovských vrchov, Tribeča, Vtáčnika, Malých Karpát, Bielych Karpát, Veporských vrchov, Stolických vrchov, Volovských vrchov, Ľubovnianskej vrchoviny a Ľubotínskej pahorkatiny.

Ak ste na niektorých z týchto miest ešte neboli, naša súťaž a samozrejme jednotlivé ultra podujatia sú výbornou príležitosťou, ako ich spoznať. Vynikajú rôznorodosťou prírodnej scenérie, podmienok a trás, no spája ich snaha organizátorov - členov o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL - poskytnúť účastníkom pekný zážitok z ultrabehu či diaľkovej turistiky v okruhu ľudí, ktorí do ultrabehu, organizovania pretekov alebo pomoci na nich dávajú kus seba samých. Veríme, že Slovenská Ultratrailová Liga a naše akcie budú pre vás cestou plnou objavovania a pekných chvíľ strávených v horách.

Základný princíp súťaže:

Základným princípom súťaže je motivovať účastníkov k úspešnej účasti s čo najlepším výkonom (umiestnením). Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020, pričom do celkového bodovania sa započíta 8 akcií s najvyšším bodovým ziskom. Na základe počtu získaných bodov bude po každom podujatí aktualizované poradie v tomto výkonnostnom rebríčku.

Zároveň je v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020 vytvorený aj samostatný rebríček s vyhodnotením poradia účastníkov podľa celkového počtu úspešne absolvovaných podujatí zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy v roku 2019 (s prihliadnutím na ich obtiažnosť). Poradie sa určuje podľa bodového zisku, ktorý vznikne spočítaním bodov za obtiažnosť z úspešne dokončených podujatí (TABUĽKA Č.1 - stĺpec Obt.).

Po ukončení ročníka budú najúspešnejší účastníci v kategóriách muži a ženy slávnostne vyhlásení a odmenení na koncoročnom stretnutí SLOVAK ULTRA TRAIL.

Podujatia zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020:

Súčasťou 5. ročníka Slovenskej Ultratrailovej Ligy sú tieto podujatia (TABUĽKA Č. 1):

Názov podujatia Parametre trasy Dátum Obt. Účasť 1. miesto
Kysucká stovka 113 km / +4700 m 06.03. 5 500 1450
Lazová stovka 114 km / +3600 m 18.04. 4 400 1350
Strážovská 50 50 km / +2500 m 16.05. 3 300 1250
Severný živloplaz 77 km / +3100 m 06.06. 3 300 1250
Hriňovská stovka 114 km / +4800 m 20.06. 5 500 1450
Malofatranská stovka 102 km / +6700 m 05.07. 5 500 1450
Malofatranská 50 52 km / +4124 m 05.07. 3 300  
 Nízkotatranská stíhačka  103 km / +5740 m 18.07. 5 500 1450
Ultra Fatra 55 km / +3800 m 25.07. 3 300 1250
Východniarska stovka 130 km / +6500 m 01.08. 5 500 1450
100 MKMK (trasa A) 210 km / +7800 m 14.08. 6 600 1550
100 MKMK (trasa B) 173 km / +6300 m 14.08. 6 600  
100 MKMK (trasa C) 145 km / +5000 m 14.08. 5 500  
Pobehaňä 56 56 km / +2600 m 29.08. 3 300 1250
Ponitrianska stovka 106 km / +3900 m 12.09. 4 400 1350
Javornícka stovka 105 km / +4480 m 10.10. 4 400 1350
Malokarpatská Vertikála 56 km / +2860 m 17.10. 3 300 1250

V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z umiestnenia na podujatí a z bodov za obtiažnosť trasy (stĺpec "Obt." v tabuľke č. 1).

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa 100× body za obtiažnosť trasy (stĺpec "Účasť" v tabuľke č. 1). V prípade úpravy trasy organizátorom podujatia (alebo na základe nepresných údajov pred podujatím) bude prehodnotený bodový zisk podujatia.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov (tabuľka č. 2). Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený počet bodov podľa stupňa obtiažnosti trasy. Ak má dané podujatie viacero trás zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy, body za umiestnenie na kratšej trase sú prideľované za posledným účastníkom dlhšej trasy.

TABUĽKA Č.2 (BODY ZA UMIESTNENIE)

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "1. miesto" v tabuľke č. 1). V prípade, že dané podujatie ma viacero tras, sú body za prvé 3 miesta pridelené len za účasť na najdlhšej trase. Body za prvé tri miesta sa neprideľujú v prípade účasti menej ako 15 účastníkov na kategóriu (t.j. v prípade, že z miesta štartu v rámci pretekov odštartuje menej ako 15 účastníkov na kategóriu).

Hodnotenie žien: 

Ak majú konkrétne preteky vyhlásenú kategóriu ženy a zúčastní sa ich (t.j. z miesta štartu v rámci pretekov odštartuje) aspoň 15 pretekárok, prideľujú sa body za umiestnenie aj bonus za prvé tri miesta samostatne. Ak je v rámci pretekov iba "unisex" kategória, bodový zisk žien je v rámci celkového poradia. Ženy majú vlastnú výsledkovú tabuľku.

Pravidlá pre podujatia s kategóriou štafety:

Do Slovenskej Ultratrailovej Ligy je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety).

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2019 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2019 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta stonásobok bodov za obtiažnosť trasy. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Vaše otázky týkajúce sa Slovenskej Ultratrailovej Ligy a jej bodovania môžete adresovať prostredníctvom e-mailu na adresu info@slovakultratrail.sk.