TEXT JE V PRÍPRAVE PRE ROK 2018, BODOVÉ HODNOTY V TABUĽKE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ

Slovenská Ultratrailová Liga je celoročná bodovacia súťaž pre účastníkov slovenských ultratrailov. Súťaž je organizovaná občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s organizátormi podujatí zaradených do ligy.

Základný princíp súťaže:

Základným princípom súťaže je motivovať účastníkov k úspešnej účasti s čo najlepším výkonom (umiestnením). Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2018, pričom do celkového bodovania sa započíta 8 akcií s najvyšším bodovým ziskom.

Zároveň je v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2018 vytvorený aj samostatný rebríček s vyhodnotením účastníkov podľa celkového počtu úspešne absolvovaných podujatí zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy v roku 2018.

Po ukončení ročníka budú najúspešnejší účastníci v kategóriách muži a ženy slávnostne vyhlásení a odmenení na koncoročnom stretnutí SLOVAK ULTRA TRAIL.

Podujatia zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2018:

Súčasťou 4. ročníka Slovenskej Ultratrailovej Ligy sú tieto podujatia (TABUĽKA Č. 1):

Názov podujatia Parametre trasy Dátum Obt. Účasť 1. miesto
Kysucká stovka 113 km / +4700 m 02.03. 5 500  
Letecká stovka 105 km / +3750 m 17.03. 5 500  
Lazová stovka 113 km / +3600 m 21.04. 5 500  
Cross Kamzík-Baba-Kamzík 53 km / +1700 m 29.04. 3 300  
Nízkotatranská stíhačka 105 km / +5740 m 14.07. 5 500  
Ultra Fatra 55 km / +3800 m 28.07. 4 400  
Východniarska stovka TBD 04.08. TBD TBD  
100 MKMK (trasa A) 208 km / +7500 m 17.08. 6 600  
100 MKMK (trasa B) 171 km / +6000 m 17.08. 6 600  
100 MKMK (trasa C) 138 km / +4750 m 17.08. 5 500  
Rýchlik Zoška - Bratislava 50 km / +1500 m 01.09. 3 300  
Ponitrianska stovka 105 km / +3920 m 15.09. 5 500  
Javornícka stovka 105 km / +4480 m 13.10. 5 500  
Malokarpatská Vertikála 56 km / +2860 m 20.10. 3 300  

Minimálna dĺžka trasy podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy je 50 km. V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Kategórie:

Muži a Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z umiestnenia na podujatí a z bodov za obtiažnosť trasy (stĺpec "Obt." v tabuľke č. 1).

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa 100× body za obtiažnosť trasy (stĺpec "Účasť" v tabuľke č. 1). V prípade úpravy trasy organizátorom podujatia (alebo na základe nepresných údajov pred podujatím) bude prehodnotený bodový zisk podujatia.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov (tabuľka č. 2). Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený počet bodov podľa stupňa obtiažnosti trasy.

TABUĽKA Č.2 (BODY ZA UMIESTNENIE)

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "1. miesto" v tabuľke č. 1). Body za prvé tri miesta sa neprideľujú v prípade účasti menej ako 15 účastníkov na kategóriu (ak má podujatie viacero trás zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy, pravidlo sa uplatní v prípade účasti menej ako 15 účastníkov na trasu a kategóriu).

Hodnotenie žien: 

Ak majú konkrétne preteky vyhlásenú kategóriu ženy a zúčastní sa ich aspoň 15 pretekárok, prideľujú sa body za umiestnenie aj bonus za prvé tri miesta samostatne. Ak je iba "unisex" kategória, bodový zisk žien je v rámci celkového poradia. Ženy majú vlastnú výsledkovú tabuľku.

Pravidlá pre podujatia s kategóriou štafety:

U podujatí Rýchlik Zoška - Bratislava a Východniarska stovka je do Slovenskej Ultratrailovej Ligy zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie štafety).

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie účastníka sa mu odčíta stonásobok bodov za obtiažnosť trasy.

Vaše Vaše otázky týkajúce sa Slovenskej Ultratrailovej Ligy môžete adresovať na info@slovakultratrail.sk.