VÝZVY PRE DOBROVOĽNÍKOV

Organizátori podujatí začlenených do združenia SLOVAK ULTRA TRAIL hľadajú dobrovoľníkov. O ktoré ultra traily či diaľkové pochody ide? Kedy, kde a ako nám môžete pomôcť? To sa dočítate v jednotlivých príspevkoch.

JAVORNÍCKA STOVKA

Dobrovoľníci sú nedieľnou súčasťou ultra komunity na Slovensku. Hlavne vďaka nezištnej pomoci množstva ľudí z celého Slovenska je možné realizovať horské ultramaratóny a diaľkové pochody.

Javornícka stovka hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pomohli pri príprave a počas priebehu tohoto jesenného horského ultramaratónu a diaľkového pochodu. Nižšie nájdete informácie, kde a akou formou je možné sa zapojiť. Ak by ste sa chceli pridať k nám a prispieť svojou pomocou k realizácii Javorníckej stovky 2020, dajte nám prosím vedieť cez náš formulár alebo prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com s informáciou, akou formou by ste nám mali záujem pomôcť. Za každú pomoc srdečne ďakujeme! :-)

1.) Dobrovoľník na prezentácii a štarte v Čadci

Prezentácia účastníkov Javorníckej stovky (zápis, vydávanie štartovných balíčkov) bude prebiehať v piatok 9. októbra v Čadci v budove základnej školy na Rázusovej ulici (telocvičňa) od 18.00 do 23.00 hod. Štart je v sobotu 10. októbra o 07.00 z Námestia slobody v Čadci.

 • Pomoc pri príprave prezentácie a samotnej prezentácii účastníkov v piatok 9. októbra večer
 • Pomoc pri príprave a nakladaní materiálu, príprave miesta štartu, pomoc a informácie pre účastníkov
 • Pomoc pri príprave miesta štartu, zbieraní batožiny účastníkov a dropbagov
 • Pomoc pri koordinácii štartu a prebehu účastníkov Čadcou
 • Samozrejme sa dá skombinovať s pomocou na stanovištiach a v cieli a pod.

2.) Dobrovoľník na kontrolnom stanovišti / občerstvovacej stanici

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom (príprava a podávanie občerstvenia, asistencia účastníkom). Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery (záznam časov resp. asistencia pri časomiere, kontrola). Hľadáme dobrovoľníkov pre:

 • Zákopčie, U Holých (11. km, do 09:45)
 • Ochodnica (19. km, sobota do 12:00)
 • Dlhá nad Kysucou, obecný úrad (40. km, do 17:30)
 • Semeteš, U Cipára (50. km, do 20:15)
 • Kasárne, Horský hotel Fran (70. km, do 01:45)
 • Portáš, Horský hotel Portáš (82. km, do 04:45)
 • Beňadin (95. km, do 08:30)
 

3.) Dobrovoľník v cieli

Cieľ Javorníckej stovky s časovým limitom do nedele 11. októbra do 11.00 hod. sa nachádza v Lysej pod Makytou v budove základnej školy. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s:

 • Prípravou cieľového zázemia
 • Zaznamenávaním časov (elektronická časomiera a manuálne)
 • Zápisom údajov
 • Servisom pre účastníkov
 • Prípravou a podávaním občerstvenia
 • Koordinovaním nocľahu
 • Poskytovaním pomoci a informácii pre účastníkov

4.) Dobrovoľník v komunikačnom centre (nemusí byť nutne v rámci trasy Javorníckej stovky)

 • Zbieranie a záznam informácii z kontrol - časy, DNF, DSQ a pod.
 • Sledovanie priebehu podujatia a celkový prehľad
 • Poskytovanie informácii organizátorom (príp. účastníkom)
 • Informovanie verejnosti o priebehu podujatia na Facebooku a pod.

5.) Zdravotná služba

Privítame pomoc zdravotníkov-dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pokryť zdravotnú službu na občerstvovacích stanovištiach a v cieli pretekov. Ako minimum je požadovaný absolvovaný kurz prvej pomoci s dokladom. Uvítame predovšetkým certifikovaných zdravotníkov alebo ľudí so vzdelaním v obore.

6.) Fotograf - kameraman

 • Výber miesta pôsobenia na základe vlastnej voľby a dohovoru s organizátormi
 • Vlastná technika podmienkou

7.) Zadný voj

 • Postup na konci poľa účastníkov
 • Zbieranie vlastného značenia Javorníckej stovky
 • Zabezpečovanie poľa účastníkov pre prípad mimoriadnych udalostí

Ďakujeme! :-)

Naši mediálni partneri v Poľsku a Českej republike: