DVE PERCENTÁ Z DANE PRE O.Z. SLOVAK ULTRA TRAIL

V roku 2016 môžete nášmu občianskemu združeniu po prvý raz venovať 2% z odvedenej dane (tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby) a podporiť tak našu činnosť, ktorú sme úspešne rozvíjali v predošlých dvoch rokoch. Aj vďaka neustálej pomoci od bežcov z ultratrailovej či trailovej komunity, diaľkoplazov a mnohých iných ľudí sme sa mohli v minulom roku podieľať alebo na väčšine diania na slovenskej ultratrailovej scéne a spolu s vami tak zdieľať zážitky z tohoto krásneho a náročného športu. Všetky finančné prostriedky získané z Vami darovaných 2% z daní použijeme výhradne na ďalšiu činnosť občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL - najmä na organizovanie horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, na ich technické a zdravotné zabezpečenie, na ich propagáciu v rámci Slovenska a takisto aj v zahraničí. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke. Za Vašu podporu pre naše občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL Vám úprimne ďakujeme!

Naši mediálni partneri: