O Rusínskej stovke s Jozefom Kimákom

Ahoj Jozef, Rusínska 100 a 66, ktorej si organizátorom, je novou akciou, ktorá mala premiéru na jeseň minulý rok. Priblížiš nám prosím okolnosti jej vzniku? 

Podkladom pre vznik Rusínskej 100 a 66 bol zber skúseností z ultrabehov a nápad v hlave, ktorý vyvrcholil v čase, keď po určitých okolnostiach bolo treba zamestnať hlavu. Chcel som zároveň vzdať poctu regiónu, v ktorom som vyrastal a priblížiť ho aj ostatným. Keďže je to región, kde žijú Rusíni, tak k názvu už nebolo ďaleko. R66 vznikla na základe výpovedí dôchodcov turistov, ktorí spomínali na staré časy, kde zažívali rodinnú atmosféru pri diaľkových pochodoch naprieč republikou.

Akú úlohu zohral vo vzniku Rusínskej 100 a 66 Tvoj vzťah k horskému ultrabehu? 

Moja bežecká etuda sa začala vo veku 43 rokov. Po skúsenostiach s krátkymi behmi som postupne zistil potrebu zmeny a profiláciu v tratiach, ktoré mi ako tak išli. Vedel som, že rýchlik zo mňa nebude a atmosféra množstva bežcov na trati ma časom utvrdila, že to nie je to pravé orechové. Po skúsenostiach s krátkymi krosovými behmi prišiel čas sa posunúť ďalej a vyskúšať nejaké ultra. Voľba padla na KBK52. Po úspešnom dobehu do cieľa ma to utvrdilo v tom, že toto je ono. Začal som v hlave plánovať ultrabehy, ktoré by som v budúcnosti chcel absolvovať. Nakoniec vo veku 53 rokov konštatujem, že sa mi podarilo absolvovať množstvo tréningových ultrabehov a súťažne Javornícku 100, Lazovú 100, Leteckú 100, Štefánik trail, 100MKMK, kategóriu ultra Od Tatier k Dunaju, kategóriu sólo Od Tatier k Dunaju a posledný pokus bol skôr prechod ako beh cez cestu hrdinov SNP bez podpory za 12 dní.

Jozef (na fotke vľavo) gratuluje úspešnému účastníkovi Rusínskej 100 2021 (foto: Richard Pouš)

Akciu oficiálne organizuje Klub bežcov Stropkov. Predstavíš nám ho? 

Klub bežcov Stropkov, ktorý je nástupníkon v organizácii stropkovského behu, ktorý pomaly zanikal, ale navzdory trom neuskutočneným ročníkom z 90-tych rokov sa podarilo oživiť myšlienky regionálneho behu a Stropkovska 20 zase ožila. Klub s malou základňou začal postupne narastať a portfólio s pribúdajúcimi členmi sa rozrástlo. Dnes klub okrem základnej  Stropkovskej 20 uspokojil aj potrebu bežcov krátkych tratí a doplnil o Stropkovskú 10 so spoločným štartom a súbežne aj s detskými behmi. Klub organizuje aj nonstop beh pod názvom 24 le Run, ktorého filozofia je rozbehať obyvateľov a rodiny mesta a okolia a vo výsledku charitatívne pomôcť rodinám v núdzi. Ďalej každoročne organizuje Vianočný beh o dĺžke 19 km cez kótu 526 m n.m., Silvestrovský beh o dĺžke 18 km so záverečným posedením pri kapustnici a ešte Veľkonočnú desiatku.

Stropkovská 20 (foto: Klub bežcov Stropkov)

Rusínska 100 a 66 vo vrcholnej fáze zamestnáva celý klub. Od čistenia trasy, zber odpadkov na trase, značenie, trasovanie, cez prípravu občerstvovačiek, prípravu priestorov a všetky logistické úkony až po záverečné úkony a mnohého ďalšieho, od regulovčíkov, kontrolórov, obsluhu OS až po cieľový servis sa spolu s členmi klubu podieľa na organizácií cca 80 ľudí.

Vždy je to o ľuďoch a pre ľudí a bez nich by to nebolo možné.

Poďme k samotným pretekom. Mnohé miesta na trasách stovky aj R66 sú pre veľa ľudí nie príliš známe. Kadiaľ teda účastníkov v rámci podujatia prevediete?

Filozofia preteku je v zmene. Ja osobne nemám rád jednotvárnosť. Tá časom vedie do rutiny. Preto sa snažíme každý rok v trase o zmeny a zakomponovať do nej významné miesta. Celá trasa či už 100 aj 66 vedie prevažne po rusínskych obciach so zaujímavou históriou a aj cez mestá Stropkov a Svidník, v ktorých je tiež dosť zaujímavosti. Tento región bol poznačený bojmi I. a II. svetovej vojny, takže miesta ako Dukla, Dukelský priesmyk, Udolie smrti a okolie sú známe pietnymi miestami a objektmi, exteriérovými a interiérovými expozíciami vojenskej techniky. Zároveň karpatská drevená cesta prevedie návštevníkom po drevených kostolíkoch regiónu a tento rok účastníci R100 a 66 prejdú cez Skanzen vo Svidníku, takže počas preteku na trase si môžu priblížiť život rusínov v minulosti. 

Bežci na trati Rusínskej 100 v roku 2021 (foto: Richard Pouš)

Sú na trasách nejaké technický náročnejšie úseky? Aký povrch na nich prevláda? 

Z hľadiska náročností trasy R100 a 66 prevažujú na nej kopcovité úseky so spevnenými cestami. Trasa využíva zmes povrchov od asfaltu po štarte, následne lúky, lesné cesty, prebehy cez hlavné cesty, miestne komunikácie, ale v prevažnej miere na R100 sú to lúky a lesné cesty. Skalnatý povrch sa na trase nenachádza.

Lúky sú charakterestickým znakom tratí Rusínskeho ultrabehu (foro: Martin Minaroviech)

Kde sa na trasách dostanú účastníci najvyššie?

Účastníci v rámci R100 vystúpajú na najvyšší vrch svidníckeho okresu v CHKO Východné karpaty Stavok (752 m n.m.). R66 pretne kótu 598 m n.m. na vrchu Ščob v smere od obce Šemetkovce.

Ktoré miesta na trase určite stoja za povšimnutie? 

Za povšimnutie na trase určite stojí už spomínaný Skanzen vo Svidníku, hneď trasa pokračuje cez amfiteáter, ďalej cez pamätník z II. sv. vojny s expozíciou vojenskej techniky, známy areál Dukelského bojiska s vyhliadkovou vežou, R66 v obci Šemetkovce drevený kostolík, spoločne zase pútnické miesto Buková hirka (hôrka) a za obcou Veľkrop najväčší obnovený cintorín na Slovensku z I. sv. vojny.

Vojnový pamätník na Svidníku (foto: Martin Minaroviech)

Trasy boli v prvom ročníku podľa ohlasov výborne značené. Chystáte sa v tomto trende pokračovať, resp. niečo navyše ešte doplniť?

Značenie trasy bude v zmysle, aby si bežci prišli zabehať a zbytočne nevkladali energiu do blúdenia a dezorientácie. Takže zo skúsenosti to budeme značiť hlavne zmysluplne. Samozrejme, aj tu sa nájdu neprajníci, takže sa budeme do poslednej chvíle kritické úseky nejako sondovať.

Značenie na trati Rusínskeho ultrabehu (foto: Richard Pouš)

S koľkými občerstvovačkami na trasách môžu účastníci počítať?

Tento ročník bude na trase R100 sedem občerstvovačiek, pre R66 sú naviac okrem spoločných ešte dve  občerstvovacie stanice.

Ponúkate v sortimente aj teplé jedlá?

V sortimente OS konkrétne na Dukle bude tak ako minulý rok zabezpečená teplá strava ako pre vegetariánov, tak aj pre mäsových.

Na občerstvovačke Rusínskej 100 2021 (foto: Richard Pouš)

Okrem potreby nestratiť sa a nezomriet hladom sú na ultra vítané aj ďalšie služby. ;-) Čo v tomto smere ponúka vaše podujatie? 

Každý účastník tak ako minule obdrží presný itinerár trasy s mapou a v prípade potreby sú v nej aj čísla na organizátorov. Takže v prípade  blúdenia, alebo akéhokoľvek problému po privolaní pomoci sme, v čo najkratšom čase povinní mu (jej) pomôcť. Samozrejme aj v prípade DNF, po kontakte zabezpečíme zvoz účastníkov.

Dropbagy budú štandardne  na OS Dukla so zabezpečením ich vývozu a zvozu. 

Nocľah zabezpečujeme v zázemí ZŠ Konštantínova, kde sú dispozícii zariadenia osobnej hygieny a pokiaľ pandemická situácia dovolí, v piatok a sobotu aj krytá plaváreň pre účastníkov.

Plánujete ITRA certifikáciu vašich trás resp. zaradenie do zoznamu akcii s UTMB Index?

ITRA certifikácia je samozrejme pre bežca znakom kvality preteku, a preto v čase už presných obrysov trate vo fáze tzv. finálnej verzie trasy sa budeme o ňu uchádzať a súbežne aj o index akcií UTMB.

Skupinka bežcov na čele Rusínskej 100 v roku 2021 (foto: Klub bežcov Stropkov)

V reportážach z roku 2021 vyzdvihovali ľudia veľmi srdečnosť, ochotu a nasadenie dobrovoľníkov. Kto tvorí vás tím?

Na tvorbu atmosféry počas preteku sme kládli dôraz. Nie Je nič horšie ako neochota a mrzutosť na OS a nechcenie riešenia problému. Sám to poznám, takže sme sa snažili a snažíme o vrelý a prívetivý prístup dobrovoľníkov. Prajeme si aby aj ten posledný mal rovnaký komfort ako prví. Viem o čom hovorím. Do dobrovoľníckeho tímu sú zapojení členovia klubu, bežci, rodinní príslušníci, kolegovia z práce, známi aj menej známi a hlavne tí, ktorí chcú pomôcť. Preto pre vznik priaznivej atmosféry kontaktujeme aj starostov obcí, aby aj oni prispeli do tohto balíka spokojnosti.

Hľadáte pomoc na september 2022? Ak áno, kde sa ľudia môžu ohlásiť? 

Pre rok 2022 sa snažíme zabezpečiť dobrovoľníkov zo svojich radov plus oslovujeme zúčastnených z minulého roka, ale samozrejme nebránime sa ani pomoci dobrovoľníkov mimo nášho regiónu. Sme však limitovaní financiami a preplácanie akýchkoľvek nákladov je pre nás v dnešnej dobe zaťažujúce.

Dobrovoľník na Rusínskej stovke 2021 (foto: Richard Pouš)

Sú na trase miesta výrazne vhodné a dostupné pre rodiny či priateľov, kde by mohli povzbudiť bežcov? 

Keďže trasa pretína množstvo hlavných a miestnych komunikácií, dostupnosť v prevažnej miere do týchto miest pre povzbudzovanie a rodinných príslušníkov je. Občerstvovacie stanice sú situované na prístupných miestach, takže minimálne na týchto miestach. Aj keď úsek poväčšine, ako v prípade trasy po hranici, vedie lesom, následne aj tak pretína dostupné miesto.

K dnešku je v štartovke Rusínskej 100 a 66 dovedna takmer stovka záujemcov. To predstavuje nárast oproti roku 2021, no taká zaujímavá akcia si určite zaslúži ešte bohatšiu účasť. Čím by ste chceli zaujať ultrabežecký a diaľkoplazeckú komunitu v tomto a ďalších rokoch?

Je to len I. ročník. Sme si vedomí, že určité časové obdobie a kvalita odozvy ukážu akým smerom sa bude uberať naplnenosť štartovky. Snažíme sa hlavne o kvalitu ponúkanej služby a profesionálny prístup. Určite je kde napredovať a učiť sa. Len čas ukáže.

Nočný zbeh do mesta (foto: Klub bežcov Stropkov)

Ďakujem Ti za rozhovor a prajem veľa šťastia pri príprave podujatia. :-)

Aj ja ďakujem. 

 
Rusínska 100 a 66, ktorej si organizátorom, je novou akciou, ktorá mala premiéru na jeseň minulý rok. Priblížiš nám prosím okolnosti jej vzniku? 
 
Akú úlohu zohral vo vzniku Rusínskej 100 a 66 Tvoj vzťah k horšiemu ultrabehu? (prosím napíš aj niečo o tom od kedy beháš, kde rád beháš, a pod.).
 
Akciu oficiálne organizuje Klub bežcov Stropkov. Predstavíš nám ho? (čomu sa venujete, koľkí ľudia cca sa zapájajú do organizácie pretekov Rusínska 100 a 66 resp. či pomáhajú ako dobrovoľníci, či organizujete aj iné akcie).
 
Poďme k samotným pretekom. Mnohé miesta na trasách stovky aj R66 sú pre veľa ľudí nie príliš známe. Kadiaľ teda účastníkov v rámci podujatia prevediete?
 
Sú na trasách nejaké technický náročnejšie úseky? Aký povrch na nich prevláda? 
 
Kde sa na trasách dostanú účastníci najvyššie?
 
Ktoré miesta na trase určite stoja za povšimnutie? (pamiatky...vyhliadky...zvláštnosti)
 
Trasy boli v prvom ročníku podľa ohlasov výborne značené. Chystáte sa v tomto trende pokračovať, resp. niečo navyše ešte doplniť?
 
S koľkými občerstvovačkami na trasách môžu účastníci počítať?
 
Ponúkate v sortimente aj teplé jedlá? (prípadne info kde a aké)
 
Okrem potreby nestratiť sa a nezomriet hladom sú na ultra vítané aj ďalšie služby. ;-) Čo v tomto smere ponúka vaše podujatie? (nocľah...dropbagy...GPS tracking...a iné)
 
Plánujete ITRA certifikáciu vašich trás resp. zaradenie do zoznamu akcii s UTMB Index?
 
V reportážach z roku 2021 vyzdvihovali ľudia veľmi srdečnosť, ochotu a nasadenie dobrovoľníkov. Kto tvorí vás tím? (členovia klubu...miestni...bežci...)
 
Hľadáte pomoc na september 2022? Ak áno, kde sa ľudia môžu ohlásiť? (prípadne aj napíš kam konkrétne treba pomoc).
 
Sú na trase miesta výrazne vhodné a dostupné pre rodiny či priateľov, kde by mohli povzbudiť bežcov? (dostupnosť auto...parkovanie...obidve trasy)
 
K dnešku je v štartovke Rusínskej 100 a 66 dovedna takmer stovka záujemcov. To predstavuje nárast oproti roku 2021, no taká zaujímavá akcia si určite zaslúži ešte bohatšiu účasť. Čím by ste chceli zaujať ultrabežecký a diaľkoplazeckú komunitu v tomto a ďalších rokoch?
 
Ďakujem Ti za rozhovor a prajem veľa šťastia pri príprave podujatia.

Naši mediálni partneri: