Pozastavenie výkonnostného indexu ITRA (ITRA Performance Index)

ITRA (International Trail Running Association) oznámila dňa 11. mája na svojej webstránke pozastavenie výkonnostného indexu (ITRA Performance Index). Prinášame vám tieto informácie v slovenčine.

Vedenie ITRA sa v reakcii na globálnu krízu COVID-19, v súlade s hodnotami fair-play, rovnosti, rešpektu k iným a sebe samým, rozhodlo dočasne pozastaviť výpočet indexu výkonnosti (Performance Index) od 1. marca 2020 do 1. januára 2021.
 
Index výkonnosti ITRA (PI - ITRA Performance Index) sa vypočítava z výsledkov za posledných 36 mesiacov, pričom novšie výsledky majú vyššiu hodnotu, ako tie staršie (pre viac informácii v anglickom jazyku kliknite sem). Kvôli zrušeniu drvivej väčšiny pretekov v tomto období bežci nemôžu pretekať a nedokážu si udržať alebo zlepšiť svoje PI. Ak by sme nerozhodli o pozastavení PI, pokles PI by bol viditeľný medzi všetkými športovcami na všetkých úrovniach.
 
Pozastavením PI počas tohto obdobia neistoty dúfame v nasledovné:
• žiadne nevýhody pre športovcov, ktorí nemôžu pretekať alebo trénovať kvôli okolnostiam mimo ich kontrolu,
• žiadne výhody pre športovcov, ktorí sú v nedotknutých oblastiach,
• žiadne výhody alebo tlak na bežcov, aby začali znovu trénovať a pretekať príliš skoro, keďže nie je vopred známa celosvetová zdravotná situácia.
 
V utorok 12. mája sa náš ITRA index výkonnosti vráti naspäť na jeho hodnotu z 1. marca 2020.
 
Váš ITRA PI zotrvá na jeho hodnote do znovu otvorenia indexu v januári 2021.
 
Často kladené otázky k pozastaveniu PI:
(pre úplné vysvetlenie v anglickom jazyku navštívte túto stránku - https://itra.run/content/faq-indice-perfomance)
 
Ak dokončím preteky medzi 1. marcom a 31. decembrom 2020, budú sa body za tieto preteky počítať?
Áno, budú! Všetky preteky budú mať body, takže stále si budete môcť svoje body porovnať s predošlými rokmi a s ostatnými pretekmi. Nebudú sa však do 1. januára 2021 vo vašom profile započítavať do Všeobecného PI a PI v kategórii.
 
Ak dokončím preteky medzi 1. marcom a 31. decembrom, bude sa aktualizovať môj Index výkonnosti?
Nie, váš Index výkonnosti sa do 31. decembra 2020 nezmení.
 
Avšak 1. januára 2021 sa všetky preteky, za ktoré ste získali body v roku 2020, započítajú do vášho PI.
Ak dokončíte preteky medzi 1. marcom a 11. májom, váš PI sa už zmenil. S ohľadom na všetkých bežcov, ktorí svoje preteky zrušili, sa PI vráti naspäť na jeho hodnotu z 1. marca 2020.
 
Aký bude mať dopad to, že nebudem pretekať v roku 2020?
PI započíta výsledky z predchádzajúcich 36 mesiacov, takže keď sa PI v januári 2021 znovu otvorí, tvoj PI sa vypočíta zo starších bodov z rokov 2018 a 2019.
 
Zníži sa môj PI 1. januára 2021?
Ak nedokončíš žiadny ITRA pretek od marca do decembra 2020, tvoj index sa 1. januára 2021 zníži. Je to normálne, pretože PI sa prirodzene postupne znižuje tým, že sa dáva väčšia váha novým výsledkom a menšia váha starším výsledkom. Ak budeš počas tohto obdobia pretekať, ale výsledky nebudú dostatočne vysoké, aby ovplyvnili tvoj PI, v januári 2021 budeš tiež vidieť pokles svojho PI.
 

 

Naši mediálni partneri: