SUT Liga (hlavná súťaž)

Základný princíp súťaže:

Základným princípom súťaže je motivovať účastníkov k úspešnej účasti s čo najlepším výkonom (umiestnením). Cieľom je počas aktuálneho ročníka získať čo najviac bodov z jednotlivých podujatí, ktoré sú zaradené do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2024, pričom do celkového bodovania sa započíta 8 akcií s najvyšším bodovým ziskom.

Podujatia zaradené do súťaže:

Do súťaže je zaradená iba kategória ultra jednotlivcov (t.j. nie je do nej zaradená kategória štafety). Do tejto súťaže patria v roku 2024 nasledovné podujatia:
 
Názov podujatia Parametre trasy Dátum Body za účasť Body za 1. miesto
Ľudova 50 51 km / +2600 m 27.01. 300 1050
Letecká stovka 106 km / +3590 m 09.03. 400 1150
ALS Kozí kameň 44 km / +1800 m 23.03. 200 950
Ultra Kras 55 55 km / +2400 m 27.04. 300 1050
Strážovská 50 (ZRUŠENÉ) 50 km / +2500 m      
Strečnianska ma šľa 50 km / +2860 m 08.06. 300 1050
Malofatranská s tovka 107 km / +6580 m 29.06. 500 1250
MF50 56 km / +3910 m 29.06. 300 1050
Nízkotatranská stíhačka 98,5 km / +5640 m 20.07. 400 1150
Ultra Fatra 55 km / +3700 m 27.07. 300 1050
Východniarska stovka 107 km / +5320 m 10.08. 500 1250
Východniarska 50 58 km / +2610 m 10.08. 300 1050
Rusínska 100 114 km / +4269 m 24.08. 400 1150
Rusínska 66 70 km / +2533 m 24.08. 300 900
Kokava Trail 78 km / +3330 m 07.09. 300 1050
BBU 100+ 118 km / +6300 m 21.09. 500 1250
BBU 60+ 62 km / +3500 m 21.09. 300 900
Javornícka stovka 106 km / +4030 m 12.10. 400 1150

Informácie v tabuľke označené hviezdičkou (*) sú predbežné a budú ešte potvrdené resp. doplnené organizátormi pretekov. 

Kategórie:

  • Muži 
  • Ženy

Bodovací systém:

Bodovanie účastníkov vychádza z bodov za účasť na podujatí a z bodov za umiestnenie na podujatí. Body v dvoch kategóriách (Muži a Ženy) sa udeľujú z každého podujatia Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2024.

Body za účasť:

Každý účastník, ktorý úspešne dokončí trasu podujatia v rámci jeho časového limitu a pravidiel, získa body za účasť na podujatí (stĺpec "Body za účasť" v tabuľke). V prípade zmeny v parametroch trasy budú bodové hodnoty prepočítané.

Body za umiestnenie:

Body za umiestnenie získa prvých 50 účastníkov. Bodový zisk za umiestnenie je odstupňovaný na základe nasledovnej tabuľky, kde je pre každé umiestnenie uvedený príslušný počet bodov: TABUĽKA BODOVANIA ZA UMIESTNENIE

Ak má dané podujatie viacero trás zaradených do Slovenskej Ultratrailovej Ligy, body za umiestnenie na kratšej trase sú prideľované za posledným účastníkom dlhšej trasy.

Bonus za prvé tri miesta:

1. miesto: 150 bodov, 2. miesto: 75 bodov, 3. miesto: 38 bodov (celkový bodový zisk víťaza je uvedený v stĺpci "Body za 1. miesto"). V prípade, že dané podujatie ma viacero tras, sú body za prvé tri miesta pridelené len za účasť na najdlhšej trase.
 

Spoločný príchod viacerých účastníkov do cieľa:

V prípade spoločného príchodu dvoch alebo viacerých účastníkov do cieľa (ak organizátor umožní spoločný prechod cieľom) sa bodový zisk za ich umiestnenia spočítava (to platí aj pre body za prvé tri miesta) a následne sa delí počtom účastníkov, ktorí prišli do cieľa v tejto skupine spolu (t.j. každý v tejto skupine dostane rovnaký počet bodov).

Spoločný príchod účastníkov do cieľa zaznamenáva organizátor podujatie resp. ním poverené osoby v cieli podujatia.

V prípade diskvalifikácie:

V prípade diskvalifikácie sa účastníkovi podujatia nepripisujú do tabuľky Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2024 žiadne body.

V prípade diskvalifikácie účastníka následkom závažného porušenia pravidiel podujatia zaradeného do Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2024 sa mu okrem nulového bodového zisku odčíta počet bodov zodpovedajúci hodnote uvedenej v tabuľke v stĺpci "Body za účasť" pre akciu, počas ktorej k diskvalifikácii došlo. Vyhodnotenie závažnosti takéhoto porušenia pravidiel je v kompetencii organizátora konkrétneho podujatia, na ktorom k diskvalifikácii došlo.

Tabuľka ligy a jej aktualizácia:

Poradie v tomto výkonnostnom rebríčku je aktualizované na základe počtu získaných bodov po každom kole (podujatí) ligy. Aktuálne informácie z ligy a link pre tabuľku s priebežnými výsledkami Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2024 nájdete v  sekcii 10. ročník (2024).

 

Naši mediálni partneri: