Dobrák od kosti - rozhovor

Ahoj Belo!

 

Si jedným z protagonistov krátkeho dokumentárneho filmu Dobrák od kosti (2016), v ktorom ste s kamošom Petrom Filipcom na kolobežke prešli z Košíc do Prahy. Čí to bol nápad, ako ste sa s Petrom našli a čo bol váš cieľ?

 

Oslovil ma Petr, ktorého zaujal charitatívny beh z Košíc do Prahy, ktorý sme bežali s kamarátom Romanom Minarovičom rok predtým (2015). Pôvodne chcel Petr tiež bežať, ale napokon sme sa rozhodli pre kolobežky. Majú väčší akčný rádius, mohli sme počas tejto akcie teda prejsť viac miest a osloviť viac ľudí. Naším cieľom bolo šíriť osvetu o darcovstve kostnej drene a robiť nábor do registrov darcov kostnej drene v SR a ČR. Vyrazili sme začiatkom septembra z Košíc, prešli sme viac ako 1200 km cez veľké mestá na Slovensku aj v Českej republike a napokon sme dorazili do Prahy na medzinárodný deň darcovstva kostnej drene (3. septembrová sobota). Veľkou pomocou nám boli aj ľudia z nadácie Kvapka nádeje a Rotary clubu, ktorí nám pomohli zorganizovať akciu po technickej a propagačnej stránke na Slovensku (Kvapka Nádeje) a v Českej republike (Rotary). Celá kampaň mala symbolický názov „Dobrák od kosti“.

 

Stúpol vďaka vášmu projektu počet registrovaných darcov?

 

V podstate sme mali dva hlavné ciele: po prvé robiť nábor do registra darcov kostnej drene a po druhé šíriť osvetu o darcovstve a vyvracať polopravdy a mýty, ktoré sú s darcovstvom kostnej drene spojené. Máme potvrdené, že vďaka našej kolobežkovej akcii stúpol počet registrovaných potenciálnych darcov o viac ako 2000.

 

Môže sa do registra zapísať ktokoľvek alebo je potrebné spĺňať špeciálne podmienky?

 

Darcom  sa môže stať každý zdravý človek, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: vek od 18 do 45 rokov, váha viac ako 50 kg, a nemal by trpieť na žiadne vážnejšie chronické ochorenie. Presné informácie nájdete na webe Národného registra darcov kostnej drene.

 

Ako prebieha zápis do registra? Zaberá to veľa času?

 

Možností zápisu je viac. Buď osobne v Národnom registri darcov kostnej drene v UNB na Antolskej 11 v Bratislave alebo na každom pracovisku Národnej transfúznej služby. V prípade, že idete darovať krv, tak vopred upozornite personál, že sa chcete zaregistrovať do databázy darcov; alebo najpohodlnejšie online, zadaním vašich kontaktných údajov a adresy, na ktorú vám register zašle odberový set na samoodber slín a prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a vrátiť späť spolu so vzorkou slín. Všetky informácie sú dostupné na uvedenom webe národného registra.

 

 

Ak niekto nemôže byť darcom, môže sa angažovať inak?

 

Isteže. Z objektívnych dôvodov sa môže stať, že nie každý je vhodným kandidátom na darcu. Môže ale podporiť združenia, ktoré podporujú darcovstvo kostnej drene, alebo priamo register, či už finančne alebo tým, že môže šíriť osvetu o darcovstve medzi širokou verejnosťou tak, ako to napríklad robíme my v Slovak Ultra Trail.


Je niečo, čo by si na tomto mieste rád odkázal čitateľom?

 

Ja by som bol rád, keby sme nepodliehali hoaxom a dezinformáciám o darcovstve, nešírili  nepravdy a vedeli si navzájom nezištne pomôcť. Osobne považujem záchranu ľudského života za to najviac, čo môže človek vo svojom živote vykonať.

 

Foto: archív Bela Špišáka

Naši mediálni partneri: