STEFANIK TRAIL MIMO KALENDÁR SLOVENSKEJ ULTRATRAILOVEJ LIGY

Na základe požiadavky hlavného organizátora podujatia STEFANIK TRAIL bolo zrušené zaradenie tohoto podujatia v kalendári 3. ročníka Slovenskej Ultratrailovej Ligy.

Potvrdenia o zdravotnom stave (PZS), ktoré účastníci získali za účelom registrácie na STEFANIK TRAIL, platia do konca kalendárneho roka na všetkých podujatiach organizovaných združením SLOVAK ULTRA TRAIL, ktoré majú stanovené ich predloženie ako podmienku účasti. PZS s hlavičkou SLOVAK ULTRA TRAIL zostávajú pre aktuálny ročník (2017) podujatia STEFANIK TRAIL v platnosti, pokiaľ organizátor STEFANIK TRAIL neurčí inak.

Naši mediálni partneri: