STRÁŽOVSKÁ 50 2020 JE ZRUŠENÁ

Milí bežci, mrzí nás to, ale oznamujeme vám, že podujatie Strážovská 50 (16. máj 2020) sa vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu nebude konať. Táto situácia spolu s prijatým opatrením - zákazom organizovania verejných športových akcii - nám neumožňuje tento rok naše preteky pre vás zrealizovať. Dodržanie bezpečnosti bežcov a ich zdravie, ako aj zdravie dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú, sú pre nás prvoradé.
 
Vieme, koľko úsilia a času venujete tréningu na preteky. Preto by sme radi tradíciu Strážovskej 50 zachovali aspoň symbolicky, prostredníctvom spoločného virtuálneho behu. Samozrejme všetko závisí od aktuálnych vládou prijatých opatrení, preto ďalšie informácie zverejníme na stránke a FB až v nasledujúcich týždňoch.
 
Veľmi radi vás tiež privítame na budúcoročnej edícii nášho behu, ktorej termín je stanovený na 15. máj 2021.

 

Naši mediálni partneri: